Zielona Księga Komisji

W końcu kwietnia 1997 roku opublikowano Zieloną Księgę Komisji, zatytułowaną: „Zasady Ogólne Prawa Żywnościowego w Unii Europejskiej”, w której zreferowano stan harmonizacji prawa żywnościowego w krajach Unii oraz postawiono szereg pytań dotyczących kierunków rozwojowych. Jako punkt wyjścia do dyskusji określono sześć podstawowych celów prawa żywnościowego Wspólnoty:

a) zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i bezpieczeństwa konsumentów b) zapewnienie wolnego przepływu towarów w obrębie rynku wewnętrznego

c) zapewnienie, że ustawodawstwo opiera się przede wszystkim na dowodach naukowych i ocenie ryzyka d) zapewnienie konkurencyjności przemysłu europejskiego i zwiększenie perspektyw eksportu

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>