Zdolności i skłonności do oszczędzania

Ważne są przede wszystkim zdolności i skłonności do oszczędzania. Są one ważne dlatego, że tylko i wyłącznie z oszczędności rodzi się kapitał finansowy i rzeczowy – nadzwyczaj ważny czynnik wytwórczy, kategoria ekonomiczna mająca swoją cenę (stopa procentowa), a kiedyś w’ Polsce zupełnie zapomniana (wręcz wyklęta), czego efektem było marnowanie przez wiele lat omawianego zasobu.

Ważne są dalej zdolności i skłonności do inwencji i innowacji. Są one ważne dlatego, że na ich podstawie rodzi się kolejny, nadzwyczaj istotny czynnik wytwórczy. Chodzi o wiedzę techniczną która jest dodatkowo czynnikiem relatywnie rzadkim, a zatem drogim. Jest to wreszcie czynnik, który ułatwia racjonalne gospodarowanie nie tylko kapitałem, ale także kolejnym, ważnym czynnikiem – środowiskiem naturalnym. Środowisko naturalne to czynnik, o którym tak często się w Polsce zapomina.

Wreszcie skłonności i zdolności do samoorganizowania się. Są one ważne dlatego, że wpływają na kształtowanie się systemu politycznego i systemu gospodarczego, które powinny być ściśle powiązane ze sobą. Historia gospodarcza dostarcza wiele dowodów na rzecz tezy, że właśnie społeczeństwa i narody zdolne oraz skłonne się samoorganizować są m.in. zdolne i skłonne wprowadzić i doskonalić takie systemy gospodarcze i polityczne, które sprzyjają wzmacnianiu zdolności i skłonności do oszczędzania, a także zdolności i skłonności do inwencji oraz innowacji. I w ten sposób krąg się zamyka.

Po historycznych, znamiennych wydarzeniach z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w Polsce wybrano model wzrostu i rozwoju gospodarczego. Wybrano model tzw. socjalnej gospodarki rynkowej – model, którego realizacja sprawdziła się w wielu krajach. Wybrano model, który zapisano w Konstytucji III – ciej Rzeczypospolitej Polskiej i który warto konsekwentnie realizować, chyba zdecydowanie bardziej konsekwentnie niż dotychczas. Warto chociażby dlatego, że zawiera on w sobie wyraźnie elementy tzw. globalnego i relatywnie skutecznego konkurowania w skali międzynarodowej, zaś w konstelacji światowej, europejskiej i regionalnej o to właśnie chodzi (por. rys. 1)

H. Siebert, H. Klodt „Towards Global Competition: Catalysts and Constraints”, Kiel Working Paper, NO 899, Kiel Institute of World Economics, Kiel, 1998, oraz własne uzupełnienia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>