Zakład posiada środki na wdrożenie systemu

d) Zakład posiada kompetentny personel, zdolny do wdrożenia HACCP. e) Zakład posiada środki na wdrożenie systemu. W świetle obecnie obowiązującego prawa system HACCP jest wprawdzie obowiązkowy we wszystkich organizacjach z obszaru produkcji i przetwórstwa żywności, nie przewiduje się jednak sankcji prawnych gdy wdrażanie przebiega opornie, a ponadto nie musi być on certyfikowany. Weryfikacji zewnętrznej tzn. certyfikacji dobrowolnej dokonywać mogą

obecnie akredytowane, według kryteriów Polskiego Centrum Akredytacji PCA, jednostki kontrolne, którym znane są zasady postępowania auditowego takie jak:

a) Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Białymstoku AK 002, b) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Płocku AK 004, c) Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – Rzeszów AK 006. W wielu zakładach, które eksportują żywność do krajów Unii

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>