Wysokie tempo handlu zagranicznego

Wysokie tempo handlu zagranicznego w wybranych krajach UE świadczy o tym, że przedsiębiorstwa w tych krajach miały korzystniejsze warunki rozwoju niż polskie przedsiębiorstwa, co przekładało się również na tempo zmian nakładów brutto na środki trwałe w tych krajach (rys. 3).

W okresie czterech lat (2000-2003) największe nakłady brutto na środki trwałe poniosła Litwa (wzrost o 40,5%), Łotwa (wzrost o 35,7%), Węgry (wzrost o 16,8%), Słowenia (wzrost o 14,1%) oraz Słowacja (wzrost

-0 11,5%). Rosnące tempo nakładów inwestycyjnych świadczy o nabywaniu 1 modernizowaniu, budynków i budowli, środków transportu, maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi wykorzystywanych w długoterminowej działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Wskaźnik 85,1% dla Polski oznacza, że dynamika nakładów brutto na środki trwałe zmalała w 2003 roku w stosunku do roku 2000 o prawie 15%, co jest sygnałem alarmującym. Takie wyniki nie są optymistyczne dla osiągnięcia długotrwałej poprawy sytuacji gospodarczej w naszym kraju w dłuższym okresie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>