Współpraca przygraniczna

Część składową współpracy gospodarczej między Polską i krajami sąsiedzkimi stanowi współpraca przygraniczna rozumiana tutaj jako wymiana produktów (towarów i usług) oraz czynników wytwórczych między przygranicznymi województwami Polski oraz przygranicznymi krajami związkowymi (np. w Niemczech) czy też obwodami (np. na Ukrainie czy w Rosji) krajów sąsiadujących z Polską. Okazuje się, że nie jest to część istotna i to nawet w strefie przygranicznej między Polską

i Niemcami, gdzie – jak piszą B. Sander i K.D. Schmidt z wielu różnorodnych względów” „współpraca przygraniczna w ramach polsko – niemieckiego regionu przygranicznego może być traktowana bardziej jako wyjątek niż reguła”. Do owych względów zaliczają oni następujące:

a) Potencjał gospodarczy polsko – niemieckiego regionu przygranicznego jest niewielki. Z wyjątkiem Szczecina i jego okręgów brakuje aglomeracji przemysłowych. Co więcej, z geograficznego punktu widzenia znajduje się ten obszar w środku między dużymi narodowymi

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>