WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z KRAJAMI SĄSIEDZKIMI W OKRESIE TRANSFORMACJI

Współcześnie dysponujemy już znacznym dorobkiem teoretycznym dotyczącym rozmieszczenia działalności gospodarczej w swiecie oraz kierunków i intensywności międzynarodowej wymiany gospodarczej tj. wymiany produktami i czynnikami wytwórczymi. Chodzi z jednej strony

dotychczasowy dorobek teorii lokalizacji (włącznie z tzw. Nową geografią), z drugiej zaś o dotychczasowy dorobek teorii wymiany międzynarodowej. W świetle tego dorobku teoretycznego można m.in. dokonać pewnych ocen dotyczących kształtowania się intensywności

struktury szeroko rozumianej współpracy gospodarczej Polski z krajami bezpośrednio sąsiedzkimi tzn. z Niemcami, Czechami, Słowacją, Ukrainą Białorusią Litwą oraz Rosją (poprzez Okręg Kaliningradzki).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>