Wpływ korporacji międzynarodowych

W podejściu wskazującym na pozytywne efekty wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie podkreśla się to, iż wypełniają lukę w zakresie organizacji i zarządzania oraz transferują umiejętności w tym zakresie na lokalnych przedsiębiorców.

Wpływ korporacji międzynarodowych i podejmowanych przez nie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie w kraju przyjmującym zależy od kilku grup czynników. Do najważniejszych należą3:

a) wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych i sposób wejścia inwestorów na rynek kraju przyjmującego, tj. forma inwestycji b) sektorowa/branżowa struktura inwestycji zagranicznych

c) strategie korporacji transnarodowych i zależny do nich stopień substytucji d) polityka kraju przyjmującego. W tym względzie można mówić o pierwotnych i wtórnych efektach wynikających z bezpośredniego bądź pośredniego oddziaływania na zatrudnienie, determinowanych przez rodzaj inwestycji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>