Wnioski

Na podstawie powyższych refleksji można wyprowadzić wnioski dla bieżącej polityki gospodarczej. Otóż, bezpośrednie inwestycje zagraniczne stwarzają szansę na przyspieszenie modernizacji gospodarki poprzez zwiększenie udziału przemysłu i usług wyższej technologii. Proces ten należy wspierać poprzez przyjęcie pakietu bodźców inwestycyjnych oferowanym inwestorom. W realizowanych umowach prywatyzacyjnych należy zadbać o utrzymanie krajowego zaplecza naukowo- badawczego.

Zachęcanie inwestorów zagranicznych do inwestycji w gospodarkę krajową wymaga konsekwentnego tworzenia sprzyjającego klimatu inwestycyjnego, którego integralnymi elementami są stabilne uregulowania

prawne dotyczące ochrony inwestycji, przejrzystego systemu podatkowego, nadzoru właścicielskiego, konkurencji i zwalczania korupcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>