Wiedza techniczna i narodowe systemy innowacji

Wiedza techniczna jest zasobem niezwykle ważnym, a jednocześnie mało obfitym, skomplikowanym w generowaniu oraz niezwykle drogim w pozyskiwaniu. Wyposażenie poszczególnych krajów w ten zasób jest zróżnicowane i ulega zmianom w czasie. Zależy ono od wielu czynników, które najogólniej możemy określić wewnętrznymi i zewnętrznymi źródłami zasilania w postęp techniczny. Wewnętrzne źródła to nic innego jak potencjał technologiczny i innowacyjny poszczególnych krajów, przejawiający się w możliwościach kreowania innowacji produktowych i procesowych przy wykorzystaniu sfery B+R. Niewątpliwie ważna jest również „baza” w postaci sytuacji wyjściowej kraju, uwarunkowania historycznie oraz tkwiące w mentalności społeczeństwa zdolności inwencyjne, samoorganizacji czy uczenia się przez działanie (leaming by doing). Analizując czynniki wewnętrzne nie można zapominać o aspekcie prawno- instytucjonalnym sprzyjającym lub też niesprzyjającym generowaniu i dyfuzji postępu technologicznego.

Zbyt słabe zdolności kreowania wiedzy technicznej przy wykorzystaniu własnego potencjału skłania kraje do pozyskiwania jej ze źródeł zewnętrznych, a więc poprzez import. Dotyczy to zwłaszcza krajów

o niższym poziomie zaawansowania technologicznego, a więc m.in. krajów Europy Środkowo- Wschodniej. Nie należy jednak zapominać o możliwości importu również przez kraje na tym samym poziomie rozwoju i o zjawisku tzw. cross- hauling. Import wiedzy technicznej ma jednakże sens tylko wtedy, gdy istnieje dla niego właściwe podłoże infrastrukturalne i kraj- importer dysponuje odpowiednimi zdolnościami absorpcyjnymi.

One comment to Wiedza techniczna i narodowe systemy innowacji

  • kurtt  says:

    Malo o tym niestety informacji w mediach czy internecie, a mysle ze bardzo by to pomoglo w otwieraniu firm w PL

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>