W związku z transferem technologii

budowaniu trwałych, przede wszystkim komercyjnych związków pomiędzy sferą nauki i gospodarki, są liderami postępu cywilizacyjnego i aspirują do przywództwa gospodarczego i intelektualnego.

W związku z transferem technologii realizowanym głównie w formie BIZ nasuwają się dwie zasadnicze kwestie: a) Czy transfer technologii powinien być pozostawiony wolnej grze sił rynkowych, czy też w zdefiniowanym zakresie jest wskazana ingerencja państwa?

b) Czy potencjał kraju (produkcyjno – techniczny, finansowy, kapitał ludzki) jest dostateczny do efektywnego przyjęcia innowacji technologicznych?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>