W świetle teorii lokalizacji działalności gospodarczej

– przesunął się na granicę północno – wschodnią. W świetle teorii lokalizacji działalności gospodarczej tak będzie również w kilku najbliższych latach. Wiele się może jednak zmienić w warunkach intensyfikacji powiązań Polski z krajami sąsiedzkimi w sferze handlu

i szerzej rozumianej wymiany gospodarczej. Jest wtedy możliwa znaczna zmiana miejsca i znaczenia Polski w obrotach światowych, w krajach Europy, a zatem także w obrotach gospodarczych dokonywanych na kontynencie europejskim.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>