W procesie wzrostu i rozwoju gospodarczego

Zgodnie z najnowszym dorobkiem teorii wzrostu i rozwoju gospodarczego (modele wzrostu endogenicznego) decydujące znaczenie w tymże wzroście i rozwoju ma odpowiednie mobilizowanie własnych zasobów. Wtedy to można liczyć na względnie szybki i zrównoważony wzrost gospodarczy, a także na poprawę międzynarodowej konkurencyjności i międzynarodowej pozycji konkurencyjnej danego kraju oraz – poprzez liczne sprzężenia zwrotne, w tym mnożnikowe – jego sąsiadów i szerzej rozumianych partnerów gospodarczych.

W procesie wzrostu i rozwoju gospodarczego ważne są przede wszystkim własne czynniki wytwórcze (zasoby). Najważniejszym czynnikiem są przy tym ludzie wraz z ich zdolnościami i skłonnościami. Chodzi o następujące:

a) zdolność i skłonność do oszczędzania b) zdolność i skłonność do inwencji i innowacji c) zdolność i skłonność do samoorganizowania się.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>