Udzial inwestorów zagranicznych na europejskich giełdach

Stopień integracji na giełdowym rynku akcji można mierzyć udziałem inwestorów zagranicznych na danej giełdzie. Na koniec roku 2003 zaangażowanie inwestorów zagranicznych na europejskich giełdach, mierzone udziałem w kapitalizacji rynku akcji osiągnęło przeciętnie znaczący poziom wynoszący 33%, a w przypadku niektórych rynków np.

giełdy w Helsinkach było zdecydowanie wyższe (69%). Na hiszpańskiej giełdzie Madrid Stock Exchange inwestorzy zagraniczni stanowili 30% wszystkich uczestników giełdy, ale jednocześnie przypadało na nich 60% kapitalizacji, co wskazuje na dominujący udział w tej grupie inwestorów instytucjonalnych (wykres 2).

-Inwestorzy zagraniczni na europejskich giełdach (% kapitalizacji rynku akcji). Stan na koniec 2003 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>