System HACCP

HACCP to skrót pierwszych liter angielskiej nazwy Hazard Analysis and Critical Control Point (Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli). System HACCP zalecany prawodawstwem Unii Europejskiej ma już bez mała trzydzieści pięć lat po raz pierwszy zaprezentowano go w USA w 1971 roku podczas Krajowej Konferencji Ochrony Żywności.

System HACCP opracowała firma Pillsbury Co. dla programu NASA dotyczącego badania przestrzeni kosmicznej w USA i znalazł zastosowanie w produkcji bezpiecznej i jałowej żywności wykorzystywanej w czasie lotów kosmicznych. W 1973 roku amerykańska Food and Drug Administration wprowadziła go jako obowiązkowy w produkcji żywności konserw o niskiej kwasowości. W USA system ten wprowadzono także do obowiązkowego stosowania w dużych i średnich zakładach mięsnych i drobiarskich, a od 2000 roku wymóg ten dotyczy również małych zakładów tych branż.

W krajach Unii Europejskiej realizowano pierwsze programy HACCP od połowy 1975. Stosowanie tego systemu jest wymagane przez prawodawstwo Unii Europejskiej w produkcji i przetwórstwie żywności. Podstawą prawną do wprowadzenia systemu HACCP jest Dyrektywa Nr 93/43/EEC z 14 czerwca 1993 r. dotycząca higieny środków spożywczych. Określa ona podejście do spraw jakości i bezpieczeństwa żywności dla wszystkich stron zaangażowanych w proces produkcji żywności. W myśl artykułu 3, analiza zagrożeń i określenie środków zapobiegawczych oraz obowiązek wprowadzenia systemu opartego na zasadach HACCP spoczywa na producentach, przetwórcach i dystrybutorach produktów żywnościowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>