System HACCP jest zupełnie nowym podejściem

d) ZASADA 4: Ustalenie systemu monitorowania w każdym CCP e) ZASADA 5: Ustalenie działań korygujących, które powinny być podjęte w sytuacji, gdy wyniki monitorowania wykażą że dany CCP nie znajduje się pod kontrolą

f) ZASADA 6: Opracowanie procedur weryfikacji, służących potwierdzeniu, że system HACCP działa skutecznie g) ZASADA 7: Ustanowienie dokumentacji obejmującej wszystkie procedury i zapisy zgodne z niniejszymi zasadami i ich zastosowaniem.

System HACCP jest zupełnie nowym podejściem do spraw bezpieczeństwa żywności. Wyodrębnia on tzw. punkty krytyczne procesu produkcji i wprowadza ich monitorowanie. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa jest identyfikacja i ocena zagrożeń związanych ze wszystkimi etapami procesu produkcji żywności. Zapewnia to możliwość kontroli produkcji na każdym etapie, a nie tak jak w przypadku systemów tradycyjnych – kontrolę tylko produktu końcowego. System HACCP jest w swej istocie przede wszystkim systemem prewencyjnym, a dopiero w dalszej kolejności naprawczym i powinien być wbudowany w cały łańcuch wytwarzania żywności „od pola do stołu”.

One comment to System HACCP jest zupełnie nowym podejściem

  • miloszq  says:

    Wiele firm niestety przez to ucierpialo,bo nie bylo go na to stac…

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>