Światowe przepływy bezpośrednich inwestycji

Również pod względem udziału w przepływach światowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych dominującą pozycję zajmują kraje rozwinięte gospodarczo [por. rys. 1],

Światowe przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w okresie 1991-2002 Apogeum przepływu światowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych miało miejsce w 2000 roku. W okresie od 1991 roku do połowy 2000 roku wartość światowego napływu i odpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych dynamicznie wzrastała. Natomiast od drugiej połowy 2000 roku wartość światowych przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych wykazuje tendencje spadkową.7

Z krajów rozwiniętych gospodarczo odpływa ok. 90% ogółu światowych inwestycji bezpośrednich. Kraje te są również największymi beneficjentami światowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Napływa do nich ok. 70% tych inwestycji. W tym względzie dominującą pozycję wśród krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo zajmuje Unia Europejska, z której wypływa ok. 60% światowych inwestycji bezpośrednich. Natomiast do Unii napływa ok. 50% światowych inwestycji bezpośrednich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>