Strefy wolnego handlu od CUSFTA do NAFTA

W referacie przedstawiono w syntetycznym ujęciu motywację tworzenia ugrupowań integracyjnych po II Wojnie Światowej w Europie i na kontynentach amerykańskich. Podano cele, które przyświecały ewolucji ugrupowań integracyjnych i zakresu ich działania. Omówiono rozszerzenie działania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej do formy rozwiniętej unii ekonomicznej jako Unia Europejska. Natomiast w zakresie działań integracyjnych na kontynentach amerykańskich przedstawiono cele

motywy kierowania się USA w przekształceniu strefy wolnego handlu od CUSFTA do NAFTA. Kraje Ameryki Południowej stworzyły MERCOSUR i chcą je połączyć z Paktem Andyjskim, żeby zjednoczyć Amerykę Południową.

W rozdziale drugim przedstawiono bazowe dane dotyczące potencjału gospodarczego i handlu zagranicznego NAFTA w porównaniu z Unią Europejską. Naświetlono również trudności i problemy w wymianie handlowej między NAFTA a Unią Europejską. W rozdziale 3 przedstawiono przebieg dotychczasowych prac nad realizacją Deklaracji z Quebec o stworzeniu Strefy Wolnego Handlu Ameryk (FTAA).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>