STOSUNKI GOSPODARCZE UNIA EUROPEJSKA – NAFTA

Światowy system powiązań gospodarczych wyraźnie się zmienia zwłaszcza od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Na szczególne znaczenie zasługuje rozwój europejskiej współpracy gospodarczej (ekonomicznej i pozaekonomicznej), w której zaangażowana jest również Polska i to coraz bardziej.

Początkiem tej współpracy była pomoc udzielona przez USA w ramach Planu Marshalla Odbudowy i Rozwoju zniszczonym krajom Europy. Istotna zmiana w podejściu zachodnich polityków i rządów a zwłaszcza Ministra Spraw Zagranicznych Francji Roberta Schumanna i Kanclerza Niemiec Konrada Adenauera zaowocowała utworzeniem Euroatomu i Wspólnoty Węgla i Stali w 1951 r. oraz podpisaniem w dniu 25 marca 1957 r. w Rzymie tzw. Traktatu Rzymskiego o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Traktat ten podpisali przedstawiciele 6 krajów: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Traktat różnił się od innych porozumień dotyczących liberalizacji handlu i gospodarki zwłaszcza tym, że zawierał porozumienie o Wspólnej Polityce Rolnej. Rolnictwo stanowiło w tym okresie zacofany dział gospodarki w nawet największych krajach europejskich. We Włoszech, Francji i Niemczech rolnicy posiadali od 0,5 do 5 ha. i byli ekonomicznie niezdolni do zaspokojenia społeczeństwa w niezbędne artykuły rolne. Była to drastyczna różnica w stosunku do rolnictwa USA, gdzie farmer posiadał od kilkudziesięciu do kilkuset hektarów wyposażonych w niezbędne maszyny i sprzęt do zasiewu oraz zbierania plonów. Uzgodnienia w sprawie wspólnej polityki rolnej w EWG trwały 4 lata i w 1962 r. rozpoczęto działania wdrażające tę politykę.

Dlatego bardzo istotne w ramach gospodarki światowej są stosunki między USA a Europą a w szczególności między strefą wolnego handlu NAFTA (USA, Kanada i Meksyk) a Unią Europejską od 1 maja 2004 roku z uczestnictwem Polski, która musi uwzględniać m.in. całość zewnętrznych zobowiązań Unii.

W referacie chcę porównać kontakty ekonomiczne NAFTA (w której wiodącą rolę pełnią USA) z rozszerzającą się Unią Europejską (w której ekonomicznie dominują kraje należące do grupy 10 najbardziej uprzemysłowionych i rozwiniętych krajów świata).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>