Statystyki rozwoju polskiej gospodarki

Statystyki rozwoju polskiej gospodarki w ostatnich kilku latach są znacznie niższe niż w przypadku Litwy, Łotwy, Węgier, Słowenii czy Słowacji. Wymienione kraje UE charakteryzowały się w latach 2000-2003 najwyższym tempem wzrostu eksportu w stosunku do roku 2000 (rys. 1).

Wśród analizowanych krajów w okresie czterech lat o ponad 2/3 wzrósł import na Litwie i Słowacji. Równie wysoki wzrost importu notowany był na Łotwie (o 64,6%). Import Węgier i Słowenii wzrósł odpowiednio

o 48,2% i 37%. Polska zwiększyła w analizowanym okresie import w stopniu porównywalnym do Słowacji (o 38,8%). Porównując dynamikę eksportu i importu powyższych krajów zauważamy, że tylko na Łotwie dynamika eksportu nie przekraczała dynamiki importu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>