Stan infrastruktury transport

centrami gospodarczymi, z Berlinem po jednej stronie, zaś z Poznaniem i Wrocławiem – po drugiej przy czym kierunek rozwoju Berlina jest raczej bardziej skierowany w stronę południowo – zachodnią niż na Wschód

b) Stan infrastruktury transportu w rejonie przygranicznym jest niezadowalający. Brakuje sprawnych powiązań w zakresie transportu drogowego i kolejowego, zwłaszcza na kierunku Wschód – Zachód, ale także w innych przekrojach. Trudno jest przedostać się nawet do regionalnych centrów gospodarczych po jednej i po drugiej stronie granicy politycznej

c) Związki między obywatelami Polski i Niemiec są obciążone przykrymi doświadczeniami historycznymi. Ludzie po obu stronach granicy na Odrze i Nysie, zwłaszcza Polacy będący potomkami przesiedleńców ze Wschodu, zachowują się wzajemnie do siebie z pewnym brakiem zaufania. Stopniowe otwieranie granicy traktują oni bardziej jako zagrożenie niż szansę. Brak głębszego wzajemnego zaufania powoduje występowanie niepewności, co z kolei jest przyczyną wzrostu kosztów rozwoju wzajemnej współpracy

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>