Rozporządzenie

Rozporządzenie to, określa cele i zasady prawa żywnościowego, służy: a) tworzeniu podstaw wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów żywności, uwzględniając szczególnie zróżnicowaną podaż żywności, w tym produktów tradycyjnych i sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego

b) określeniu wspólnych środków, umożliwiających zapewnienie solidnych podstaw naukowych, skutecznych procedur organizacyjnych, wspierających proces decyzyjny w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz

c) ustanowieniu ogólnych zasad regulujących sprawy żywności i pasz w ogólności, a bezpieczeństwo żywności i pasz w szczególności, na poziomie Wspólnoty i krajowym

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>