Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002/WE z 28 stycznia 2002r., określające zasady oraz podstawowe wymagania prawa żywnościowego.

Miejsce HACCP w polskim prawie żywnościowym Pierwszym sygnałem HACCP w Polsce było: a) Rozporządzenie MZiOS z dnia 22 sierpnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków produkcji i wprowadzania do obrotu dietetycznych środków spożywczych, używek przeznaczonych do celów dietetycznych i odżywek (Dz.U Nr 108, poz. 520). Wg tego rozporządzenia „kontrola wewnętrzna produkcji dietetycznych środków spożywczych powinna być ustalona przez kierownika zakładu produkującego środki dietetyczne na podstawie systemu krytycznych punktów kontroli (HACCP), (…) po uzgodnieniu z właściwym państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.

b) Ustawa z 11 maja 2001 roku o warunkach zdrowotnych żywienia i żywności (Dz. U. Z 2001 r. Nr 63, poz. 634), nakłada obowiązek wdrożenia systemu HACCP tylko na duże zakłady, czyli zatrudniające powyżej 250 osób.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>