Przyczyny przepływu kapitału

Natomiast zgodnie z definicją Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD – Organization for Economic Cooperation and Development) bezpośrednia inwestycja zagraniczna to „przedsiębiorstwo, w którym pojedyńczy inwestor zagraniczny kontroluje więcej niż 10% akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) lub głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy”.

Przyczyny przepływu kapitału w skali międzynarodowej, można podzielić na mające podłoże pozaekonomiczne (np. polityczne, humanitarne) oraz mające podłoże ekonomiczne, co nas zresztą bardziej interesuje.

W przypadku przepływów o charakterze politycznym czy humanitarnym bezpośrednim motywem przepływu kapitału jest chęć niesienia zagranicy pomocy w postaci darów, subsydiów oraz zwrotnej pomocy gospodarczej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>