Przepisy prawne Unii Europejskiej

e) przypisywanie głównej odpowiedzialności za bezpieczną żywność przemysłowi, producentom i dostawcom przy wykorzystaniu systemów typu HACCP, wspieranych efektywną kontrolą urzędową i wprowadzaniem prawa w życie

f) zapewnienie, że ustawodawstwo jest spójne, racjonalne i przyjazne użytkownikowi. W Zielonej Księdze pojawiło się pojęcie analizy ryzyka i zasady ostrożności jako podstaw kreowania przepisów prawa żywnościowego w zakresie ochrony zdrowia i życia konsumentów. Duży wpływ na podjęcie tej problematyki przez Komisję Unii były afery związane z chorobą wściekłych krów (BSE) w Wielkiej Brytanii i stwierdzenie dioksyn w mięsie drobiu w Belgii. Afery te miały także wpływ na ukazanie się w 1999 roku Zielonej Księgi Komisji zatytułowanej ’’Odpowiedzialność za wadliwy produkt” poddającej pod dyskusje potrzebę zreformowania zasad ponoszenia przez producenta odpowiedzialności za skutki wywołane wadami jego produktów określone dotychczas dyrektywą 85/374/EEC.

Przepisy prawne Unii Europejskiej, w tym przepisy dotyczące żywności, podlegają ciągłej nowelizacji. Związane jest to z ciągłym postępem technicznym i naukowym. Strategiczne kierunki zmian prawa żywnościowego, zapewniające realizację programu bezpieczeństwa „od farmy do stołu konsumenta”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>