Program PHARE

Program przedakcesyjny PHARE był początkowo skierowany na wspieranie przemian politycznych i gospodarczych zachodzących na początku lat 90-tych w Polsce i na Węgrzech. Program PHARE to skrót wywodzący się z języka angielskiego Poland -Hungary Assistance for Restructuring of their Economies, czyli Polska – Węgry pomoc dla restrukturyzacji ich gospodarek.

Początkowo podstawowym zadaniem programu PHARE było przygotowanie Polski do członkostwa w Unii. Miał on na celu przygotowanie kraju do efektywnej absorpcji funduszy strukturalnych.

Po 1 maja 2004 r., kiedy to Polska stała się pełnoprawnym członkiem Wspólnoty program ten został utrzymany dla wsparcia przedsiębiorstw. Wsparcie w ramach programu PHARE w latach 2000-2006 zostało oparte na dwóch priorytetach: rozwoju instytucjonalnym i wsparciu inwestycyjnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>