Program ISPA

ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-accession) to przedakcesyjny program zwany Instrumentem Polityki Strukturalnej. Utworzono go na zasadach działania Funduszu Spójności (Kohezyjnego), który był kierowany wobec Hiszpanii, Grecji, Portugalii i Irlandii.

Program ten usprawnia działania związane z rozwojem infrastruktury transportowej i ochrony środowiska. Pomoc ta jest o charakterze bezpośredniej pomocy bezzwrotnej i zwrotnej.

Działania w ramach tego programu są bardzo korzystne dla beneficjenta. Jest to wynikiem niewielkiego zaangażowania środków własnych. Całkowity koszt przedsięwzięcia nie może być niższy niż 5 min euro. Maksymalna kwota finansowania projektów wynosi 75% ich wartości

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>