Progi i bariery dla HACCP w polskich przedsiębiorstwach

Polscy producenci żywności, zwłaszcza drobni lub będący w trudnej sytuacji gospodarczej, nie wykazują szczególnego zainteresowania HACCP, a wręcz traktują go jako „zło konieczne” wymuszone przez unijne prawo nie gwarantujące sukcesu rynkowego. Producenci skarżą się często na brak ujednoliconych wymagań jednostek nadzoru, oraz” niejasne zasady dotacji unijnych”, czy też „przeformalizowane wnioski dotacyjne”.

Do najczęściej odnotowanych problemów we wdrażaniu systemu HACCP zalicza się: a) brak przekonania przedsiębiorców o celowości wdrażania systemu,

b) brak środków finansowych, c) niespełnienie warunków wstępnych, d) nieodpowiednie metody wdrażania, e) niekompetentni pracownicy, f) nieumiejętność zarządzania HACCP.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>