Procesy rozwoju i generowania nowej technologii

Procesy rozwoju i generowania nowej technologii, warunkujące wzrost gospodarczy i ogólny postęp cywilizacyjny, ulegają obecnie niewiarygodnej akceleracji. Odkrycia naukowe, wynalazki i innowacje technologiczne powstają głównie w krajach rozwiniętych. Osiągnięcia naukowo – techniczne, a także w zakresie organizacji, marketingu i zarządzania należą do najbardziej pilnie strzeżonych „niewidzialnych” aktywów każdej korporacji. Ze względu na szeroki zakres prowadzonych badań podstawowych i aplikacyjnych, ograniczenia finansowe powodują że każdy kraj stoi przed wyzwaniem wzmocnienia własnego potencjału innowacyjnego poprzez niezbędną selekcję kierunków jego rozwoju i koncentrację środków. Kraje, które nie eliminują własnych niesprawności instytucjonalnych i prowadzą chybioną politykę gospodarczą ryzykują własną marginalizację i stoją przed groźbą nawarstwienia się zapóźnień cywilizacyjnych .

Jest oczywiste, że również gospodarka polska wzmocniłaby swoją konkurencyjność i pozycję międzynarodową gdyby zdołała w większym stopniu zarówno usprawnić proces tworzenia własnych rozwiązań technologicznych, jak również efektywnie zaadaptować obcy dorobek naukowo- techniczny.

Technologia oznacza wiedzę ucieleśnioną w produktach, procesach i praktykach. Stosowanie bardziej nowoczesnych technologii umożliwia wzrost wydajności pracy, wzrost gospodarczy i ogólny postęp cywilizacyjny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>