Posiadanie odpowiednio przygotowanej kadry

Zadania w zakresie ciągłego powiększania krajowego zasobu wiedzy i umiejętności są podstawową powinnością państwa . Wydatkowane w ten sposób środki pozwolą poszerzyć kadrę wykształconych pracowników i przedsiębiorców, którzy będą zdolni do efektywnego wykorzystania nowoczesnej technologii. Tą drogą można powiększyć pożytki płynące z liberalizacji handlu i polityki przyciągania BIZ.

Posiadanie odpowiednio przygotowanej kadry, jest oprócz istnienia dostatecznie zaawansowanej krajowej bazy wytwórczej, warunkiem zapewnienia krajowi zdolności do przyjęcia nowoczesnej technologii. Jest to tym bardziej istotne, że aczkolwiek inwestycje BIZ w Polsce przyczyniły się do modernizacji wielu dziedzin wytwórczości (przemysł spożywczy, chemiczny, motoryzacyjny, meblarski), to jednak nie indukują one w pożądanym stopniu rozwoju przemysłów wysokiej techniki w naszym kraju. BIZ ulokowane w Polsce wykazują niekorzystna strukturę zasobów pod względem zaawansowania technologii w przemyśle, gdyż na gałęzie

o niskiej technice przypada prawie połowa lokat, a na zaawansowane gałęzie ok. 9 %. . Podobnie, udział importu towarów wysokiej techniki wynosił w całości importu wynosił w latach 1980- 1998 – zaledwie 8 % .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>