Polskie problemy z wdrożeniem i poświadczeniem HACCP

We wdrażaniu systemu HACCP podstawowym wymogiem o charakterze „materialnym” jest jego budowa na bazie Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP, która coraz częściej jest określana jako program warunków wstępnych (PRC).

Warto podkreślić System HACCP nie wymaga stosowania nowoczesnych maszyn i urządzeń, a jedynie takich, które nie powodują powstania zagrożeń, a w razie potrzeby eliminują je. Zespół wdrażający system HACCP musi dokładnie przeanalizować ryzyko związane z budową i stanem technicznym maszyn i urządzeń, i w razie potrzeby dokonać stosownych modernizacji lub wymiany maszyn na nowe. Jest to kosztowne i wiele zakładów nie stać na modernizacje linii produkcyjnych.

W polskim przemyśle spożywczym większość zakładów przetwórczych to obiekty budowane kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu. Układ oraz wykończenie budynków i pomieszczeń w tych zakładach utrudnia lub uniemożliwia przestrzeganie zasad higieny produkcji i GMP. W takich przypadkach niezbędne są środki na najbardziej konieczne remonty oraz renowacje budynków i pomieszczeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>