Polska i Węgry

Reasumując, głównym źródłem pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na kontynencie europejskim w okresie 1991-2002 była Unia Europejska. Unia Europejska była również największym beneficjentem bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie. Największymi zaś indywidualnymi inwestorami zagranicznymi w Europie, były Belgia, Luksemburg, Francja i Niemcy. Wspomniane kraje znalazły się również w czołówce krajów europejskich pod względem napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Z kolei najmniejsze znaczenie w Europie pod względem wartości napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych miały kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Spośród krajów tej części Europy największymi krajami-odbiorcami bezpośrednich inwestycji zagranicznych były Czechy,

Polska i Węgry, natomiast najmniejszymi Albania, Białoruś, Bośnia, Hercegowina, Mołdawia i Macedonia. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej wyróżniały się również znacznie mniejszym, wręcz marginalnym znaczeniem pod względem wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych dokonanych przez te kraje. Otóż, najmniej znaczącymi dawcami kapitału w Europie były Albania, Bośnia, Hercegowina, Bułgaria, Mołdawia, Serbia, Macedonia, Ukraina, Rumunia, Litwa i Łotwa. Natomiast największymi inwestorami wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej były Rosja, Węgry i Czechy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>