Polityka strukturalna

a w szczególnych przypadkach może sięgać również 85% wartości projektu. Jak wynika z treści rysunku 4, również program ISPA dla Polski jest stosunkowo największy, jeśli chodzi o wysokość wyasygnowanych środków.

Reasumując dotychczasowe doświadczenia związane z funkcjonowaniem polityki regionalnej należy pod jej adresem skierować kilka zaleceń. Chodzi głównie, aby:

a) polityka regionalna stanowiła integralną część z polityką strukturalną Jest ona skierowana na podnoszenie konkurencyjności regionów i pozostałych struktur gospodarczych poprzez zastosowanie mechanizmu rynkowego,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>