Podstawa rozwoju regionów

b) podstawą rozwoju regionów była umiejętność określenia celów ich rozwoju i możliwości finansowania projektów ze środków własnych, przy wsparciu ze strony państwa instytucji międzynarodowych,

c) wsparcie to zapewnia określony poziom spójności społecznej i terytorialnej (zasada solidarności europejskiej). Pozyskanie środków z funduszy unijnych jest celem priorytetowym każdego nowego kraju członkowskiego Wspólnoty. Jest to wynikiem możliwości skorzystania z dostępnych środków wspierających politykę społeczno-gospodarczą Fundusze mają istotne znaczenie dla modernizacji gospodarki.

Oczywiście proces sam w sobie jest bardzo złożony, ponieważ należy spełniać wiele wymogów i kryteriów. Każdy zainteresowany dofinansowaniem swoich przedsięwzięć, powinien mocno zaangażować się w śledzenie zmian dotyczących spraw formalnych. Należy na bieżąco przeglądać informacje udostępniane na stronach internetowych ministerstw, Państwowej Agencji Rozwoju Regionalnego i organizacji pozarządowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>