Początki działań integracyjnych

Początki działań integracyjnych na kontynentach amerykańskich zaczęły się w latach sześćdziesiątych a realizacja w znaczeniu globalnym nastąpiła w latach dziewięćdziesiątych. Motywacje, które dominowały w tym okresie można rozważać w 3 płaszczyznach:

a) Konsolidacja krajów członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i rozszerzenie tego ugrupowania o dużym potencjale gospodarczym wpłynęło hamująco na rozwój eksportu krajów kontynentów amerykańskich

b) Przechodzenie z umów bilateralnych, przez poszczególne kraje, na porozumienia regionalne zmieniało w dużym stopniu warunki wymiany handlowej (liberalizacja stosunków handlowych)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>