Perspektywy dalszego przepływu

Perspektywy dalszego przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie. Perspektywy przepływu kapitału w Europie zależą w znacznej mierze od realnych efektów przyłączenia się dziesięciu krajów Europy Środkowo- Wschodniej do struktur Unii Europejskiej. Funkcjonowanie wspólnego rynku poszerzonego o nowe kraje członkowskie w maju 2004 roku przyczyni się do wyraźniejszego ujawnienia się efektów istnienia pełnej swobody przepływu kapitału wewnątrz Unii Europejskiej. Odwołując się do teorii regionalnej integracji gospodarczej można oczekiwać, iż pojawią się dwa efekty mające związek z istnieniem pełnej swobody przepływu towarów, usług i czynników produkcji, a mianowicie efekt kreacji inwestycji (investment creation effect) i efekt przesunięcia inwestycji (investment diversion effect)?

Efekt kreacji inwestycji może doprowadzić do zwiększenia rozmiarów inwestycji na obszarze poszerzonej Unii Europejskiej w wyniku pojawienia się inwestycji wzbudzonych (przyciągniętych przez kraje integrującego się obszaru gospodarczego).

Z kolei efekt przesunięcia inwestycji może spowodować wzrost inwestycji na terenie Unii Europejskiej ze względu na fakt, że inwestycje przeniosą się z jednych krajów do innych w obrębie integrującego się obszaru gospodarczego, co w efekcie spowoduje efektywniejsze zastosowanie kapitału.

Wydaje się więc, że w najbliższych latach będzie utrzymywał się nadal istniejący trend w postaci relatywnego wzrostu wielkości przepływu kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych między rozwiniętymi gospodarczo krajami europejskimi, w szczególności między krajami członkowskimi UE, zwłaszcza między krajami tzw. „rdzenia gospodarczego” Unii. Natomiast przepływy kapitału miedzy krajami rozwiniętymi gospodarczo i krajami rozwijającymi się będą miały coraz mniejsze znaczenie. Przewiduje się jednakże, iż pewien wyjątek od tej zasady może stanowić wymiana kapitału między krajami członkowskimi UE a Rosją która coraz silniej umacnia swoją jeszcze stosunkowo niską pozycję w międzynarodowym podziale pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>