Odmienny, horyzontalny charakter

zatrudnienia w rolnictwie w zatrudnieniu ogółem musi być równy lub wyższy od dwukrotnej średniej w UE (po 1985 r.), b) średni poziom bezrobocia w ciągu ostatnich trzech lat wyższy od średniej w UE lub obniżenie liczby ludności po 1985 r.

W ramach Celu 2 realizowane działania są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego i z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odmienny, horyzontalny charakter na Cel 3, ponieważ dotyczy on spraw związanych z udoskonalaniem polityki systemów oświaty, szkolenia • zatrudnienia, zaś przeznaczono nań 12,3% wszystkich dostępnych środków z funduszy strukturalnych. Celem tym są objęte wszystkie kraje z wyłączeniem regionów otrzymujących pomoc w ramach Celu 1 Działania w ramach Celu 3 są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>