Nowelizacja

c) Nowelizacja ww. ustawy – z dniem 24 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1145), nakłada ten obowiązek również na średnie zakłady czyli zatrudniające powyżej 50 pracowników. Małe zakłady są natomiast zobowiązane wdrożyć i stosować zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP. Obowiązki te weszły w życie w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

d) Nowelizacja ww. ustawy – z dniem 30 października 2003 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2020), nakładająca obowiązek tzw. kontroli wewnętrznej na wszystkie zakłady .

e) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych zakładów i wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i w obrocie artykułami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>