Niski poziom sprawności państwa

Niski poziom sprawności państwa widoczny jest w czterech wymiarach: społecznym, politycznym, ekonomicznym i administracyjnym. W wymiarze społecznym niska sprawność wyraża się wysokim poziomem konfliktów i napięć, dramatycznie niskim poziomem akceptacji działań rządu i brakiem zrozumienia dla działań, których celem jest modernizacja państwa i skuteczne jego reformowanie.

Politycznym aspektem słabości systemu jest przesuwanie się ośrodka władzy politycznej poza konstytucyjne ramy, co obniża autorytet władzy państwowej, podważa także zaufanie do demokratycznego państwa prawa.

W wymiarze ekonomicznym najgroźniejszymi przejawami słabości państwa jest chaos decyzyjny, naruszanie dialogu społecznego, zaspokajanie roszczeń wpływowych grup społecznych, przez co wymiernie naruszana jest dyscyplina finansowa oraz stabilność finansowa państwa .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>