Negatywne ilościowe efekty pośrednie

Negatywne ilościowe efekty pośrednie dla rynku pracy kraju przyjmującego powstają także, gdy przewagi konkurencyjne podmiotów z kapitałem zagranicznym prowadzą do eliminowania z rynku przedsiębiorstw lokalnych, czyli procesu określanego przez J.Maiera mianem „efektu wypierania” względnie gdy napływ kapitału zagranicznego powoduje wzmożoną penetrację importową rynku kraju przyjmującego.

Nierzadko będąc zbyt silną konkurencją dla krajowych firm działających w branży inwestora, doprowadzają do upadku firmy krajowe wpływając w ten sposób do zmniejszenia się zatrudnienia i wzrost bezrobocia.

Pozytywne efekty pośrednie w sferze lokalizacji wynikają głównie z zachęcania krajowych kooperantów przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym prowadzących działalność w regionach występowania nadwyżki podaży siły roboczej do podążania za nimi do tych regionów. Lokalizacja kapitału zagranicznego w regionach słabiej rozwiniętych może także doprowadzić do eliminowania miejscowych producentów, którzy nie są w stanie sprostać ich konkurencji, co owocuje negatywnymi efektami pośrednimi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>