Napływający kapitał zagraniczny

W sensie ekonomicznym bezpośrednie inwestycje zagraniczne są tym samym co inwestycje krajowe. Inne jest tylko źródło ich pochodzenia. Biorąc pod uwagę, że dzięki inwestycjom zagranicznym dokonuje się wdrażanie postępu technicznego, oraz, że BIZ polegają na transferze kapitału miedzy różnymi krajami, można przypuszczać, że w ich wyniku nastąpi transfer postępu technicznego i organizacyjnego z krajów o wyższym poziomie rozwoju do krajów słabiej rozwiniętych.

Napływający kapitał zagraniczny w postaci inwestycji bezpośrednich, uzupełniając potrzeby kapitałowe niemożliwe do wypełnienia kapitałem rodzimym wobec niskiego poziomu oszczędności krajowych, stał się ważnym czynnikiem osiągniętego w okresie 1991-2002 wzrostu gospodarczego w Polsce.

Rozpatrując wpływ BIZ na wielkość zatrudnienia trudno jednoznacznie ocenić trend, jak ma to miejsce w przypadku oddziaływania BIZ na jakość zatrudnienia. Opinie wahają się od negatywnych do pozytywnych. Podejście akcentując negatywne skutki BIZ w sferze BIZ podkreśla fakt, iż „zarządzanie, wyzwalanie przedsiębiorczości, technologia i zagraniczne kontakty dostarczane przez korporację transnarodową mogą mieć niewielki wpływ na rozwijanie lokalnych źródeł tych rzadkich umiejętności i zasobów i mogą wstrzymać ich rozwój w wyniku zdominowania lokalnego lynku przez korporacje transnarodowe”2.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>