Na tle wartości i relatywnego znaczenia niemieckich inwestycji

W całym analizowanym okresie Polska była importerem netto kapitału przy czym spośród krajów sąsiedzkich największym inwestorem w Polsce były Niemcy, na które przypadało pod koniec 2002 roku 12,8% całkowitego zagranicznego kapitału zainwestowanego w kraju do tego momentu (7,8mln USD wobec łącznej wartości 61,5 mld USD). Największymi inwestorami z Niemiec w Polsce były koncerny „Bayerische Hypo – und Vereinsbank” (bankowość), „Metro A.G.” (handel hurtowy i detaliczny) oraz „Volkswagen Gmbh” (przemysł samochodowy i usługi finansowe).

Na tle wartości i relatywnego znaczenia niemieckich inwestycji bezpośrednich dokonanych w Polsce do końca 2001 roku znaczenie tego

typu inwestycji z innych krajów było marginesowe. W gruncie rzeczy większe znaczenie miały tylko inwestycje Czech, Rosji i Ukrainy (por. tabl. 20)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>