Możliwość osiągania wyższej stopy dochodu

Natomiast do najważniejszych przyczyn o charakterze ekonomicznym można zaliczyć następujące: a) możliwość osiągania wyższej stopy dochodu z zaangażowanego kapitału za granicą w porównaniu z możliwą do uzyskania stopą dochodu w kraju

b) niższe koszty inwestycji i produkcji za granicą w relacji do danego kraju c) zapewnienie dostępu do źródeł surowców d) względy podatkowe

e) zróżnicowane kształtowanie się cen oraz różne tendencje tego kształtowania w kraju i za granicą f) obejście barier celnych w wyniku ulokowania tych kapitałów w krajach, w któiych te bariery występują

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>