Minimalizacja poziomu stóp procentowych

Minimalizacja poziomu stóp procentowych powinna wpłynąć na zmniejszenie kosztu kredytu w bankach a tym samym na obniżenie ceny kredytu dla klientów bankowych. Analogicznie podwyższenie stóp procentowych NBP wpływa na zwiększenie kosztów działania banków, co

wpływa na podrożenie ceny kredytów. Zdaniem prof. W.L. Jaworskiego banki komercyjne nie reagują na działalność banku centralnego10′ Ma to swoje odzwierciedlenie w braku impulsu zwrotnego na decyzje o obniżce podstawowych stóp procentowych przez bank centralny.

W 1998 roku, kiedy Rada Polityki Pieniężnej (RPP) pierwszej kadencji rozpoczynała swoją pracę, podstawowa stopa banku centralnego wynosiła 24%. Na koniec czerwca 2003 roku wynosiła już 5,25%, co oznacza, że w okresie sześciu lat stopa referencyjna obniżyła się ponad czteroipółkrotnie. Po serii kilkunastu obniżek podstawowych stóp procentowych przez NBP, średnie ważone oprocentowanie kredytów Złotowych w bankach komercyjnych w latach 1998-2003 zmniejszyło się tylko dwukrotnie, natomiast średnie ważone oprocentowanie depozytów gospodarstw domowych w tym samym okresie zmniejszyło się trzydziestotrzy krotnie a średnie ważone oprocentowanie depozytów złotowych dla podmiotów gospodarczych obniżono w analogicznym okresie aż sześćdziesięciodziewięciokrotnie! Dane te potwierdzają tezę, że banki komercyjne nie obniżają oprocentowana kredytów w takim stopniu jak czynią to w stosunku do wysokości oprocentowania depozytów. Pomimo wielokrotnego obniżania przez RPP stóp procentowych w dalszym ciągu pozostają one w Polsce na wysokim poziomie (rys. 5).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>