Miejsce i znaczenie Polski w światowych przepływach bezpośrednich

Miejsce i znaczenie Polski w światowych przepływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej Polska była dotychczas jednym z największych biorców zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Udział Polski w światowym napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniósł w 2002 roku 0,63%. Oznaczało to spadek udziału Polski w tym zakresie w stosunku do roku 1991, kiedy to udział Polski w napływie światowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniósł

-0, 83%. W tym względzie wyprzedzały Polskę tylko Czechy, których udział w światowym napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2002 roku był dwukrotnie wyższy niż Polski i wyniósł 1,43%.

Jednocześnie uwidaczniała sie nieznaczna tendencja wzrostowa w przypadku udziału Polski w odpływie światowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Udział Polski w tym zakresie nieznacznie wzrósł w 2002 roku do poziomu 0,03% z poziomu 0,01% w 1991 roku. Pod tym względem spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyprzedzały Polskę takie kraje, jak Rosja, Czechy i Węgry, któiych udziały wynosiły odpowiednio 0,51%, 0,04% i 0,04%. W sumie chodziło o udziały śladowe w odpowiednich przepływach, czego przyczyn należy się doszukiwać w oddziaływaniu wielu różnorodnych czynników, głównie chyba zależnych od tych krajów.

One comment to Miejsce i znaczenie Polski w światowych przepływach bezpośrednich

  • suzu77  says:

    Polskie firmy sa niestety bardzozle traktowane na rynku miedzynarodowym :/

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>