Kosisoiidacja giełd

Proces integracji rynków giełdowych przejawia się w ostatnich latach łączeniem europejskich giełd. Najważniejsza operacja połączenia dotyczyła giełd w Paryżu, Amsterdamie i Brukseli, które w 2000 r. utworzyły giełdę Euronext. W 2001 r. dołączyła do nich londyńska giełda instrumentów pochodnych LIFFE. W 2002 r. giełda Euronext powiększyła się dodatkowo o giełdę papierów wartościowych w Lizbonie. Przykład udanej fuzji stanowi skandynawski sojusz OMX dokonany w 2003 r. Kolejny etap integracji w ramach tego sojuszu stanowiło przejęcie giełd w Wilnie, Rydze i Tallinie. W połowie listopada 2004 r. OMX dokonał przejęcia giełdy w Kopenhadze. Zakup giełdy kopenhaskiej stanowi część planu zakładającego stworzenie przez OMX jednolitego rynku w krajach skandynawskich i leżących nad Morzem Bałtyckim. Przedmiotem zainteresowania grupy są w dalszej perspektywie giełdy w Oslo i Reykjawiku. W 2004 r. miało ponadto

miejsce przejęcie giełdy Budapest Stock Exchange przez kilka austriackich instytucji finansowych, w tym przez giełdę wiedeńską. Wszystkie działania konsolidacyjne giełd są w dużym stopniu odpowiedzią na wyzwania płynące z nowych warunków konkurencji w krajach europejskich. Mają one sprzyjać utrzymaniu w obrocie już notowanych spółek oraz przyciągnięciu nowych. Połączenie infrastruktury technicznej łączących się instytucji zwiększa możliwości dotarcia do większej grupy inwestorów z poszczególnych krajów. To z kolei stwarza spółkom dodatkowe możliwości pozyskiwania środków finansowych poprzez emisję akcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>