Konsekwentna i skuteczna realizacja

Konsekwentna i skuteczna realizacja modelu socjalnej gospodarki rynkowej oraz zawartego w niej sposobu konkurowania w skali międzynarodowej zasługuje w przypadku Polski na uwagę z wielu różnorodnych względów. Najważniejsze wydaje się być to, że tylko obywatele gospodarki konkurencyjnej w skali międzynarodowej (w tym w skali europejskiej) nie muszą się martwić o swoją przyszłość. Bazując na dotychczasowym dorobku teoretycznym można do tego dodać jeszcze kilka innych faktów. Otóż, po pierwsze, głównie gospodarka kraju konkurencyjnego w skali międzynarodowej przyciąga uwagę zagranicznych inwestorów i tym samym wyróżnia się wysoką intensywnością sprzężeń

regresywnych (sprzężeń „na wejściu”). Po drugie, głównie gospodarka kraju konkurencyjnego w skali międzynarodowej wyróżnia się wysoką intensywnością sprzężeń progresywnych (sprzężeń „na wyjściu”). Po trzecie, stopień intensywności owych sprzężeń jest wyraźnie skorelowany ze stopniem zaangażowania w międzynarodowym podziale pracy i z wielkością związanych z tym korzyści. W każdym razie we współczesnej gospodarce światowej bardziej migracje czynników wytwórczych, zwłaszcza kapitału

i wiedzy technicznej, są czynnikiem intensyfikującym handel międzynarodowy i zwiększającym korzyści związane z jego rozwojem niż odwrotnie. A już na pewno istotne jest równoległe, intensywne rozwijanie międzynarodowych powiązań zarówno w sferze produktów, jak i czynników wytwórczych. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że wielu obywateli Polski (w tym różnego rodzaju politycy) nie chcą lub też nie mogą dostrzec tych faktów. A szkoda. Bo przecież w warunkach ich dostrzegania inne mogłyby być efekty dotychczasowej współpracy gospodarczej Polski z krajami sąsiedzkimi, miejsce i znaczenie Polski na kontynencie europejskim oraz w szeroko rozumianej gospodarce światowej. Ale przecież przyszłość jest zawsze przyszłością i można wpływać na jej kształt.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>