Komisja Europejska

Komisja Europejska przedstawiła w opublikowanej 12 stycznia 2000 roku, „Białej Księdze Bezpieczeństwa Żywności” kilkanaście postulatów, z których najważniejsze:

a) polityka bezpieczeństwa musi opierać się na wszechstronnym, zintegrowanym podejściu do całego łańcucha żywnościowego „od farmy do stołu” z jednoznacznym wskazaniem ponoszących główną odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności (producenci pasz, rolnicy, tzw. operatorzy żywności oraz działający w transporcie i handlu żywnością) oraz – na końcu łańcucha – sami konsumenci odpowiedzialni za prawidłowe obchodzenie się z żywnością. Wskazuje

się tu na konieczność śledzenia drogi wytwarzania pasz i żywności oraz jej składników b) fundamentem polityki bezpieczeństwa żywności musi być analiza ryzyka, a przy podejmowaniu decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem, tam gdzie to stosowne, powinna być stosowana zasada ostrożności

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>