Kapitał społeczny

a) kapitał społeczny jest zasobem, który podobnie jak inne formy kapitału można zainwestować, licząc na określony zwrot w przyszłości, b) kapitał społeczny może być wymieniany na inne formy kapitału, choć charakteiyzuje się niższą wymienialnością niż kapitał ekonomiczny,

c) kapitał społeczny może stać się substytutem innych zasobów, d) kapitał społeczny musi być stale podtrzymywany i uzupełniany12. Wyodrębnienie empirycznych składników kapitału społecznego pozwala

na stwierdzenie, że nie jest on zawieszony w próżni organizacyjnej, a właściwe relacje międzyludzkie dostarczają szans na mobilizowanie i pomnażanie zarówno materialnych, jak i niematerialnych zasobów organizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>