Jeżeli inwestycje znajdują się w kraju wysoko rozwiniętym

granicą (m. in. koszty rozpoznania rynku oraz przekazywania informacji między centralą a filiami). Jeżeli inwestycje znajdują się w kraju wysoko rozwiniętym, lokalne firmy mogą bez większych przeszkód podejmować kooperację z filiami korporacji transnarodowych. Przenikanie do przedsiębiorstw krajowych nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie zarządzania personelem a także organizacji pracy, przynosi pozytywne efekty pośrednie w sferze jakości.

W przypadku inwestycji w krajach mniej rozwiniętych korporacje transnarodowe mogą napotkać bariery w postaci braku odpowiednich kooperantów. Szczególnie mocno uwidacznia się to w krajach najsłabiej rozwiniętych, gdzie może dochodzić do tworzenia dualistycznych struktur gospodarczych, tj. z jednej strony do powstawania nowoczesnych sektorów

o zaawansowanej technologii, z dominującym bądź wyłącznym udziałem firm międzynarodowych, a z drugiej do utrzymywania tradycyjnych gałęzi z przewagą firm lokalnych. Między tymi sektorami nie nawiązuje się właściwie żadna kooperacja. Funkcjonują one obok siebie bez możliwości zdyskontowania korzyści, jakie niosą powiązania kooperacyjne. Stąd w krajach najsłabiej rozwiniętych uzyskiwane są najmniejsze pośrednie efekty w postaci wzrostu zatrudnienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>