Jakość administracji rządowej

Biorąc pod uwagę 9 czynników – dom, życie rodzinne, sąsiedztwo, zdrowie, życie towarzyskie, bezpieczeństwo osobiste, pracę, dochód i opiekę zdrowotną najbardziej zadowoleni z życia są Słoweńcy, u których poziom akceptacji i percepcja korzyści ekonomicznych płynących z ustrojowej przebudowy i towarzyszącego jej wzrost gospodarczego jest wyższa niż stabilnych społeczeństw Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii i Portugalii. Najmniej zadowoleni są Litwini i Łotysze, Polacy ze wskaźnikiem 61% lokują się pośrodku rodziny europejskiej. Źródeł dyskomfortu w percepcji własnej sytuacji życiowej Polacy upatrują w niesprawiedliwości społecznej i niskiej kulturze życia politycznego.

Barierą podwyższania kapitału społecznego w Polsce jest więc niska jakość rządzenia, a szczególnie jej pięciu komponentów instytucjonalnych: władzy ustawodawczej, aparatu administracyjnego, rządów prawa, procesów podejmowania decyzji, społeczeństwa obywatelskiego.

Jakość administracji rządowej jest ważną determinantą wyboru określonych form polityki ekonomicznej, a tym samym pozycji konkurencyjnej poszczególnych gospodarek. W międzynarodowych badaniach Banku Światowego i EBOiR-u badano czynniki zwiększające skuteczność rządzenia i zwiększające kapitał społeczny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>